Mắt Âm Hộ

chú thích hình ảnh,

Mắt Âm Hộ, Bình thường thì thấy không có gì, nhưng chỉ vài ngày sờ lên mặt bàn đã thấy một lớp mỏng phủ đầy.