Bình thường cô ấy giữ cô ta twat hoàn toàn hói

chú thích hình ảnh,

Bình thường cô ấy giữ cô ta twat hoàn toàn hói, Đến khi về với Hùng thì vú Nhi đã to hơn lúc còn con gái rồi từ cái đà đó phát triển thành như bây giờ.