Quân đội

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân đội, Dũng Béo là tên nghiện ma túy, ba đã phát hiện ra vấn đề này vào một lần hắn không ra ngoài theo thông lệ cứ cách hai ngày xin đi chơi đến sáng một lần.