Nóng tình 7

chú thích hình ảnh,

Nóng tình 7, Nếu Khánh Phương ở đây sẽ lập tức nhận ra người đàn ông này là Đan Trung, người giáo viên trẻ đã rời khỏi trường Lạc Hồng sau khi hay tin nàng kết hôn cùng người khác.