Nghiệp Dư Vài Tình Tiết Lộ Băng

तस्वीर का शीर्षक ,

Nghiệp Dư Vài Tình Tiết Lộ Băng, Quần vừa tuột xuống lưng chừng đã vội kéo lên vì không còn kịp cởi ra mặc thêm một lớp bên trong.