Hói, âm fuck

तस्वीर का शीर्षक ,

Hói, âm fuck, Trong tiếng súng giòn giã phá nát không khí không ngừng lại dù chỉ một giây.