Chad ở trạm cảnh sát (Chad là cuộc phiêu lưu - chương #3)

तस्वीर का शीर्षक ,

Chad ở trạm cảnh sát (Chad là cuộc phiêu lưu - chương #3), Đây là phần hợp đồng bảo hiểm của du thuyền do Tập đoàn Bắc Nam ký với công ty bảo hiểm.