Nghiệp dư đại học thiếu niên ăn lả

chú thích hình ảnh,

Nghiệp dư đại học thiếu niên ăn lả, Giờ này người ta ngủ rồi ba ơi! Nếu vậy phải làm sao? Vậy đưa lồn con đây ba thử cho con khỏi cãi luôn.