Sinh nhật đóng ống

तस्वीर का शीर्षक ,

Sinh nhật đóng ống, Mỗi lần kiểm tra thể dục chạy ba vòng sân bóng, nàng luôn là người về đích gần cuối.