Vẫn Còn Cháy & Ăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Vẫn Còn Cháy & Ăn, Phải vui vẻ lên… Cha của Trung giàu lắm sao? Dạ… Khánh Phương không phủ nhận, gật đầu.