Người do thái gil Whitney làm thông đít

chú thích hình ảnh,

Người do thái gil Whitney làm thông đít, Trong đầu ai cũng đang tưởng tượng đến cảnh chị Hoa mặc áo dài bước lên bục giảng.