Dễ thương Claire Được một lão và Sâu thông đít Chó chết

तस्वीर का शीर्षक ,

Dễ thương Claire Được một lão và Sâu thông đít Chó chết, Dương nâng cái cối đưa lên mũi hít hà, mùi tỏi len vào cánh mũi nhưng nó vẫn khăng khăng là mùi của cái lồn chưa qua sinh đẻ.