Lùn tóc nghiệp dư mà thông đít phang trong xe

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc nghiệp dư mà thông đít phang trong xe, Chuyện này ta có thể cam đoan, tình yêu của chúng ta không gì có thể chia cắt được Lương Sơn Bá nhìn Chúc Anh Đài quả quyết.