StrapOn - Đen fishnets và một màu tím strapon

तस्वीर का शीर्षक ,

StrapOn - Đen fishnets và một màu tím strapon, Một tay con bé che miệng, tay còn lại quờ quạng muốn lấy chiếc gối chợt chạm phải miếng ngọc kia.