Solo với cô gái tóc

तस्वीर का शीर्षक ,

Solo với cô gái tóc, Trương Uyển nhanh chóng trừng mắt nhìn Thẩm Hạo một cái, tiểu tử thúi, thật sự là sắc tính không thay đổi, xem xem khi trở về ta thu thập ngươi như thế nào!.