Châu á - sắc đẹp và sự điên rồ của châu Á

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu á - sắc đẹp và sự điên rồ của châu Á, Ngươi sướng rồi sao, haha, yên tâm, được bổn Thái Thú phá thân là phúc phần của ngươi, để ta cho ngươi biết thế nào là sung sướng….