Con mập trưởng thành Alexandra

तस्वीर का शीर्षक ,

Con mập trưởng thành Alexandra, Nhưng trước ánh mắt sợ hãi của hắn nó lại vươn tay bắt một nhánh cây khác.