Ả-rập, 017 Honied xay flick

तस्वीर का शीर्षक ,

Ả-rập, 017 Honied xay flick, Thân thể mệt mỏi rã rời sau một chuyến công tác thừa vận động, thiếu nghỉ ngơi vừa qua.