Chiều chủ nhật thổi kèn của bạn gái dễ thương

तस्वीर का शीर्षक ,

Chiều chủ nhật thổi kèn của bạn gái dễ thương, Có lần nào mà mày không được bo thêm sao? Thế tối nay xong việc mời tao đi nhậu?.