Skinny lezzies gagging lông chó chết

तस्वीर का शीर्षक ,

Skinny lezzies gagging lông chó chết, Nhưng không sao, một Chúc gia cỏn con ta cũng chẳng thèm đếm xỉa, chỉ là một chút bực tức này ta sẽ bắt ngươi bù đắp, người đâu, đưa ả đi….