Cô gái tóc vàng, tay to như vậy rất khó

chú thích hình ảnh,

Cô gái tóc vàng, tay to như vậy rất khó, Chú ba giỏi lắm nội đừng lo, lại có ba con đỡ sau lưng thì con tin là rất nhanh chú sẽ lấy lại mọi thứ.