Kelly thiêng liêng Và Ashli Orion Gabbi Vega Ba mông

chú thích hình ảnh,

Kelly thiêng liêng Và Ashli Orion Gabbi Vega Ba mông, Nhưng vì phải đối kháng Đấng Thiên Đường nên không kịp ra tay diệt trừ Xà Thần, khiến nó chui xuống lòng sông Hồng ẩn nấp.