Bố ơi cho tôi trận Mưa Vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Bố ơi cho tôi trận Mưa Vàng, Cả khu vườn mù mịt bụi đất lá cây tán loạn rơi rụng lả chả vì kiếm khí của hai người.