Mặt mẹ ở trên giường

तस्वीर का शीर्षक ,

Mặt mẹ ở trên giường, Dường như hiểu ý của thằng bé, lão già nhếch mép cười một cách đểu cáng, từ từ nhấc mông đứng dậy.