Khởi động với cảnh sát gậy

तस्वीर का शीर्षक ,

Khởi động với cảnh sát gậy, Ông Hưng nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy hiện lên một thông báo: TT đã gửi cho bạn một hình ảnh.