Bốn Đen Bú C.

तस्वीर का शीर्षक ,

Bốn Đen Bú C., Dương lùi về phía dưới liếm dọc triền cổ, tay bóp mạnh nặn cho chỏm vú phù lên rồi há miệng đớp lấy.