Hai thanh lịch, đồ chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai thanh lịch, đồ chơi, Nhưng sau khi chuyện hiểu lầm được giải quyết, suy nghĩ lung tung kia lại xuất hiện trong đầu nó.