Mọi người có một thời gian khó tin rằng tôi thực sự đen khó khăn nhất từ thô lỗ... Nhưng đó là sự thật

chú thích hình ảnh,

Mọi người có một thời gian khó tin rằng tôi thực sự đen khó khăn nhất từ thô lỗ... Nhưng đó là sự thật, Toàn thân anh đỏ rực, nhất là tại vùng bụng… Như có một ngọn đèn cao áp bên trong soi sáng xuyên qua cơ thịt nổi rõ cả từng sợi gân máu trên cơ thể anh.