Sindy có bitchy

तस्वीर का शीर्षक ,

Sindy có bitchy, Nga định hét lên nhưng đã kịp trấn tĩnh, dù hắn là ai thì vẫn là một trong số những kẻ được mời đến đây, là kẻ có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến cơ nghiệp của ông Hải.