Tóc Vàng Luật! Tóc nâu là tốt Nhất! Những Người Đá! W. T A V O. W

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc Vàng Luật! Tóc nâu là tốt Nhất! Những Người Đá! W. T A V O. W, Nàng lại đặt tay lên bụng dưới, cái nóng sâu thẳm trong lồn nghe quen thuộc quá.