Cú Sốc Với Nó Tóc Nâu

तस्वीर का शीर्षक ,

Cú Sốc Với Nó Tóc Nâu, Dù Ngọc Diệp cố gắng gạt đi nhưng tâm trí cứ xuất hiện tiếng nói thầm so sánh cái đó của ông Quân với chồng nàng.