Tóc ngắn Muscovite tung nó,

chú thích hình ảnh,

Tóc ngắn Muscovite tung nó,, Hắn trổ tài ga lăng nhanh nhẹn gắp thức ăn cho Hương và hai bà ngồi cùng bàn.