- Vòng Một Lớn Đen Cô Gái Mút Một Con Gà Trống Cùng Nhau

तस्वीर का शीर्षक ,

- Vòng Một Lớn Đen Cô Gái Mút Một Con Gà Trống Cùng Nhau, Quang không hiểu ra sao, chủ động nắm lấy bàn tay thon gầy của bà chị, quay người kéo Vân ra bên ngoài.