Vợ ngọt ngào

तस्वीर का शीर्षक ,

Vợ ngọt ngào, Ánh mắt Minh Tạo nhìn ra cửa kính nhìn thấy cảnh tượng Khánh Phương toàn thân trần truồng nằm trên người thanh niên phục vụ mà mặt hắn cũng nóng lên.