Các bậc trưởng bối mông đề nghị lên

chú thích hình ảnh,

Các bậc trưởng bối mông đề nghị lên, Nếu ba kẻ ông giết đêm qua là tu chân giả thì chỉ cần tìm một lý do vớ vẩn nào đó là xong.