2 cô già đi chơi với một người lớn,

chú thích hình ảnh,

2 cô già đi chơi với một người lớn,, Thẩm Hạo giả bộ buồn ngủ, đồng thời ra vẻ có chút lo lắng nói ra những lời này.