Lexxie Bị Nóng Trong Nhà Tắm Nước Nóng

chú thích hình ảnh,

Lexxie Bị Nóng Trong Nhà Tắm Nước Nóng, Không ít trường hợp tu chân giả vừa tăng cấp lại vội vàng huy động linh lực quá mức làm cho kim đan rạn nứt thậm chí bị hủy hoàn toàn làm cho cảnh giới thụt lùi.