Có sừng to Béo mập mạp bạn cô ta Ướt Hồng Mèo chết tiệt P1

chú thích hình ảnh,

Có sừng to Béo mập mạp bạn cô ta Ướt Hồng Mèo chết tiệt P1, Đầu óc hắn liên tưởng đến đủ thứ khung cảnh này nọ với cô giáo Ái Như cũng nhờ thế mà hắn nhớ rõ mục đích mình tới đây là làm gì.