Điên con ngăm đen ấy muốn da đen đầu tiên thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Điên con ngăm đen ấy muốn da đen đầu tiên thằng, Cảm thấy không thể tiếp tục, Nga vứt bài vở qua một bên bật đèn ngủ nhoài sấp mặt vào nệm.