Quân Đội Các Chàng Trai, Bắn 2

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân Đội Các Chàng Trai, Bắn 2, Là nó… là nó đang chuyển động, lần này là thật rồi chứ không thể nhầm lẫn, Nga hốt hoảng ôm mặt Dương nhìn như sắp bật khóc.