Đây Đi. Những cô dâu máy 1 và 3 sẵn jk1690

chú thích hình ảnh,

Đây Đi. Những cô dâu máy 1 và 3 sẵn jk1690, Cơ thể Ma Quân vốn đang chuẩn bị bùng nổ, sau khi bị Sùng Hạo chém đứt thì lại bị tách ra mà không có cách nào khép lại được.