Metro - liên minh châu Âu - cảnh 4

तस्वीर का शीर्षक ,

Metro - liên minh châu Âu - cảnh 4, Nhi sướng đến chết đi sống lại chứ đau thốn cái nỗi gì, nhưng với ý nghĩa là đụ kiếm cái bầu chứ không phải đụ sướng nên Nhi phải nói như vậy cho đỡ ngượng.