Khiêu dâm

तस्वीर का शीर्षक ,

Khiêu dâm, Âm thanh đó khá nổi bật lẽ nào Nhi không nghe thấy trừ phi cố tình không quan tâm.