Lớn Á Rập Mông Đi Trên Vỉa Hè.

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn Á Rập Mông Đi Trên Vỉa Hè., Nàng nắm tay anh lôi dậy, chỉ chỉ tay ra cái cửa sổ vuông vức phía trên.