Rico mập mạp

तस्वीर का शीर्षक ,

Rico mập mạp, Chẳng biết vì sao cái hình ảnh thoáng qua khi nãy khiến cậu hứng, thằng em nhổm dậy từ đó đến giờ.