Hai trẻ á châu các cô gái ăn thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai trẻ á châu các cô gái ăn thằng, Trong mắt họa sĩ thì đó là nét đẹp của tạo hóa nhưng dưới con mắt phàm tục của Dương thì hình ảnh đó gợi dục đến nao lòng.