Sex trong hồ bơi

chú thích hình ảnh,

Sex trong hồ bơi, Ý thức được mình có chút thất thố, Thẩm Hạo vội vàng khom lưng, mượn cơ hội này che dấu xấu hổ.