Star lừa quay khi họ đang đi bộ

तस्वीर का शीर्षक ,

Star lừa quay khi họ đang đi bộ, Lão Quân: Thế con tranh thủ đi ăn đi, bố với Diệp trực ở đây cho một lát Phong: Thôi không cần đâu bố ạ.