Cổ cô gái mơ ước, tình dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Cổ cô gái mơ ước, tình dục, Cần, mỗi tháng em gái cần hai triệu tiền học, ba triệu để cha ăn uống sinh hoạt, còn năm mươi triệu, để trả nợ và giúp cha không phải chịu nhiều đau đớn.