Con mập pháp đồ chơi thông đít

chú thích hình ảnh,

Con mập pháp đồ chơi thông đít, Xuống hết cầu thang là gặp phòng Dương trước tiên còn phòng Nga phải đi một đoạn hết sảnh tầng.